LIVADARSTVOPašnjaci predstavljaju travnate površine koje služe za ispašu stoke. U predelima gde su oni značajnije zastupljeni, često mogu biti jedini izvor stočne hrane u vreme aktivne vegetacije od aprila do novembra meseca i zato je važno znati kako ih pravilno koristiti.


Sejanje trave ili postavljanje travnatog tepiha, šta je bolja opcija? Kako se izboriti protiv korova? Koliko redovno se kosi travnjak?


Primenite ove trikove i imaćete najlepši travnjak na svetu.


Podsejavanje travnjaka je agrotehnička mera kojom se uglavnom popravljaju prirodni travnjaci radi povećanja prinosa i poboljšanja kvaliteta travne mase.


Značajna činjenica za livade i pašnjake je da su oni na zemljištima koja se ne mogu drugačije iskorišćavati nego gajenjem ovih biljaka pre svega zbog toga što je reljef ovih površina nepogodan za obradu, a zemljišta su siromašna u svim hranljivim materijama.


Da bismo optimalno iskoristili travnjake za ispašu stoke, važno je unaprediti ih održavanjem i pravilnim korišćenjem, kako pre, tako i posle zime


Livade i pašnjaci su vrlo značajni, jer kada bismo se pravilno odnosili prema njima, odličan su izvor kabaste hrane u ispaši i spravljanju sena.


Značajna vrsta za gajenje na livadama, njene koristi su što je dobra medonosna biljka, krmna biljka i jako je hranljiva.


Rešite problem šta da učinite ako travnjak postane žut. U takvoj situaciji važno je utvrditi tačan uzrok negativnog fenomena kako bi se odmah moglo nešto preduzeti.


Travnjaci su poljoprivredne površine obrasle različitim biljnim vrstama koje se koriste za proizvodnju stočne hraane.


Odlaganjem kosidbe povećava se udeo suve materije, ali se smanjuje količina proteina.


Domaće životinje instiktivno ne jedu škodljive ili otrovne biljke


Nekontrolisana upotreba hemikalija može u velikoj meri da osiromaši biljnu raznovrsnost prirodnih ekosistema


Negativni uticaj višegodišnje eksplatacije zemljišta neutrališe se kvalitetnim i pravovremenim đubrenjem, kao i sprovođenjem odgovarajućih agrotehničkih mera


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета