KOZARSTVOJare izuzetno dugih ušiju oduševilo je korisnike društvenih mreža u Pakistanu još od rođenja u junu.


Stajski uzgoj podrazumeva držanje koza u staji tokom čitave godine. Omogućava primenu najsavremenijih tehnologija, mehanizacije i opreme


Kozje mleko i mlečni proizvodi veoma su zdravi i važni za adekvatno funkcionisanje organizma. Danas vam predstavljamo Murciano Granadina rasu koza koja je poreklom iz Španije.


Padajuća koza je rasa koza, koja je karakteristična po tome da joj se mišići ukoče na desetak sekundi kada je koza uznemirena ili preplašena.


Od početka pandemije koronavirusa potražnja za kozjim mlekom je skočila čak tri puta, jer se ovaj proizvod koristi i kao hrana, ali i kao lek. Ono je puno vitamina, izuzetno je zdravo i odlično za jačanje imuniteta.


Šta je važno u stajskom uzgoju koza - saveti za početnike. Ovaj stočar dodaje i da nije imao baš veliki izbor ni puno vremena.


Koze su plemenite životinje koje nam daju brojne zdrave proizvode. Većina ljudi koji se bave kozarstvom svoje životinje drži zajedno u staji, ali jednim neobičnim načinom držanja koza se zaista ostvaruju bolji rezultati, pa tako jedna koza može dati i 7 litara mleka dnevno.


Koze imaju vrlo specifičan ciklus reprodukcije koji sledi tačno određen raspored, koji je veoma važno znati, kako biste na vreme reagovali i kako bi sve proteklo bez trzavica.


Domaća balkanska koza je tipičan primer primitivnih životinja, slabih produktivnih osobina. Ova rasa je nastala od divljih koza koje su nastanjivale prostor Balkanskog poluostrva.


Zbog svog karakterističnog ukusa i poželjnog hemijskog sastava, kozje meso se sve više konzumira u Srbiji.


Novija istraživanje potvrđuju ono što ljubitelji koza već znaju: koze su pametne i imaju sposobnost složene komunikacije sa ljudima. Studije su upoređivale kognitivne sposobnosti pasa sa drugim domaćim životinjama čime se došlo do izuzetnih saznanja.


Brdsko-planinski pašnjaci u Srbiji mogu da pruže optimalne uslove za proizvodnju u kozarstvu. Sporedna grana u stočarstvu, kozarstvo može obezbediti značajnu dopunu u proizvodnji (mleko, meso, kostret, koža, stajsko đubrivo).


Kozarstvo je u punom uzletu, potražnja za kozama je velika, posebno za kvalitetnim priplodnim grlima.


Priča koja dolazi iz Engleske sa farme koza "Cronkshaw Fold" mogla bi da da odgovor na pitanje kako maksimalno iskoristiti poljoprivredno gazdinstvo. Otkako ga je 2016. godine Dot MekKarti preuzela od svoje majke, njime posluje potpuno održivo.


Речник израза за људске особине и карактере

Временска прогноза

Курсна листа

Анкета